Dr Süleyman Aktürk

Kardiyoloji

2017-Günümüz :Academic Hospital,  Üsküdar-İstanbul

2008-2017 :Özel Yüzyıl Hastanesi, Gebze-Kocaeli

2005-2008: Özel Hospitalium Hastanesi , İstanbul

2004-2005: Medicine Hospital , İstanbul

2003-2004-: TEM Hospital, İstanbul

Dr Süleyman Aktürk

Dr Süleyman Aktürk

 

Kardiyoloji Uzmanı
Doğum yeri, tarihi: Ankara, 20.07.1972
İletişim(gsm)0532 3427083
e-mail: drsakturk@gmail.com

Eğitim

1986-1989 Balgat Endüstri Meslek Lisesi, Ankara

1990-1997 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ankara

1999-2003 Maltepe Üniversitesi, Kardiyoloji Kliniği İstanbul

 

İş Tecrübesi

2003-2004-: TEM Hospital, İstanbul

2004-2005: Medicine Hospital , İstanbul

2005-2008: Özel Hospitalium Hastanesi , İstanbul

2008-2017 :Özel Yüzyıl Hastanesi, Gebze-Kocaeli

2017-Günümüz :Academic Hospital,  Üsküdar-İstanbul

 

 

Yayınlar

 1. A rare coronoary artery anomaly in aptient with isolated congenitally corrected transposition of great arteries. J Am Geriatr Soc 2009; 57:1940-1941.
 2. Frequent change of intargroup drug effect on the blood pressure control and adaptation of therapy in hypersensitive patients. Şahin M, Demir S, Aktürk S ve ark. Koşuyolu Kalp Dergisi 2013; 16:7-12.
 3. Percutaneous treatment of superior vena cava syndrome caused by chronic thrombosis. Şahin M, Aktürk S, Bulut M ve ark. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2014.
 4. Drug-eluting Balloon Angioplasty for Below the Knee Lesions in End Stage Renal Disease Patients with Critical Limb Ischemia: Midterm Results. Kasım 2016 ,Journal of Interventional Cardiology( yayınlanmak üzere kabul edildi).
 5. Treatment of infra inguinal arterial thromboembolic acute occlusions with Aspirex mechanical thrombectomy device. Kasım 2016, Acta Cardiologica ( yayınlanmak üzere kabul edildi).
 6. KOAH hastalarında Abdominal Aort Anevrizma Sıklığı ve bu hastaların özellikleri. Kasım 2016, Eurasian Journal of Medicine ( yayınlanmak üzere kabul edildi).

Kurs ve Seminerler

 • Türk Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya

 • Türk Kardiyoloji Kongresi, 2006, Antalya

 • Türk Kardiyoloji Kongresi, 2012, Antalya

 • Euro PCR Kongresi, 2014,Paris

 • Girişimsel Kardiyoloji Kongresi 2016 ,İstanbul

 • Türk Kardiyoloji Kongresi, 20-23 Ekim 2016,Antalya
 • World(WEITH) Semposium Kasım 2016, Newyork

Üye Olduğu Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği

 

Medeni Durumu

Evli,bir çocuklu