BACAK DAMAR HASTALIKLARI


Kalp  tarafından pompalanan kanın bacağa ve ayaklarımıza iletilmesini sağlayan damarlara  bacak atar damaları adı verilmektedir. Bu damarların daralması ya da tıkanması ile kişide önemli yakınmalar ortaya çıkmaktadır .

En önemlive en sık sebepleri:

 • Sigara içilmesi,
 • Yüksek kan kolesterol seviyesi,
 • Ailede kalp-damar hastalıkları olması,
 • Obezite (şişmanlık),
 • Diyabet (şekerhastalığı) tir.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER:

Yürüme ile meydana gelen ve dinlenmekle geçen bacakağrısı(intermitant kladikasyo), Ileri vakalarda istirahatte bacakağrısıdır.  İstirahatağrısı, damar tıkanıklığının çok ileri düzeyde(çoğunlukla tamamen tıkalı) olduğu  ve istirahatte dahi bacaklara yeterli kan ve oksijenin ulaştırılamadığı durumlarda meydana gelir. Ağrı darlık veya tıkanıklığın seviyesine gore ayakları, bacakları veya kalçayı etkiler. Bunun dışında bacaklarda ve ayaklarda uyuşukluk, soğukluk ve üşüme hissi, özellikle ciddi darlıklarda ayaklarda oluşan yaraların iyileşmemesi ve sonunda kangren durumunun meydana gelmesidir.

TEDAVİ:

 • Egzersiz (tercihen gözetim altında) ve ilaç tedavisiyle semptomlar bir noktaya kadar hafifleyebilir.
 • Sigara bırakılmalı,
 • Kolesterol değerleri yüksekse diyet ve ilaçlarla (statinler) normal seviyelere çekilmelidir,
 • Kilolu hastalara kilo verdirilmeli,
 • Diyabetiklerde de kan şekeri düzeni ayarlanmalı.

Girişimsel tedavi (anjiyografi ile bacak, diz altı ve ayak damarlarının açılması)

İlaç tedavisine rağmen şikayetlerin kısa mesafelerde devam etmesi durumunda girişimsel yöntemlere başvurulur. Darlık veya tıkanıklıkların yerini tanımlamak için görüntülenmesi gerekir. Renkli Doppler ultrasonografi, MR ya da BT anjiyografi veya klasik konvansiyonel anjiyografi kullanılan en sık görüntüleme yöntemlerindendir. Anjiyo yöntemi ile açma işlemi beyindamarları, kol ve bacak damarları,  aortdamarı,  aort damarından ayrılan ana damarlar, akciğere giden damarlar ve böbrek damarlarına yapılabilir. Daralmış veya tıkanmış olan damarlar teşhis edildikten sonar

 • Balon, ilaçlıbalon
 • stent (telkafes),
 • küçük kesici bıçaklı matkap benzericihazlar ( tıraşlama, aterektomi)
 • ultrasonic ses dalgaları(EKOS)
 • pıhtıyı emen cihazlar (trombektomi), kullanılarak dammar tıkanıklıkları açılmaktadır

Son dönemlerde kullanılan cihazların oldukça gelişmektedir.. Bu gelişme ile birlikte ülkemizde az sayıda hekim bu tür cihazlar üzerinde önemli tecrübeler kazanmıştır.Bu sayede tamamen tıkalı damarlar ve hatta kesilmesi planlanan bacakların kurtarılma işlemleri yapılabilmektedir.