ATEREKTOMİ( TIRAŞLAMA) YÖNTEMİ

Aterektomi anjiyo yöntemi ile özellikle stent ve balon işlemi uygulanmasında problem çıkabilecek, ileri kalsififik (kireçlenmiş) darlık yada tıkanıklıkların mekanik olarak traşlanarak temizlenmesidir.